contact@microcat.ro       

 +40 740 156 525;   +40 748 538 844

  • Microcat Biotehnologii

    Soluții Ecologice


Aplicaţii

Bioactivatori

Biotehnologii de curăţare şi întreţinere a sistemelor de canalizare şi a foselor septice.

Hotel şi Restaurant

Eliminarea mirosurilor şi a grăsimilor din bucătăriile industriale şi sistemele sanitare

Curăţare şi Igienizare

Îndepărtarea depunerilor atmosferice | Eliminarea grăsimilor şi a hidrocarburilor de pe suprafeţe dure.

Industria Cărnii și a Laptelui

Biopreparate pentru prevenirea mirosurilor și pentru degradarea grăsimilor | Dezodorizarea nămolurilor | Ceșterea performanțelor stațiilor de epurare

Despre Microcat®

Aditivii MICROCAT sunt amestecuri de ingrediente sigure, naturale (microorganisme, enzime, proteine, agenţi tensioactivi, nutrienţi, adsorbanţi, agenţi tampon) în formă de pulbere uscată sau în stare lichidă, create pentru îmbunătățirea performanțelor instalaților destinate protecției mediului . Utilizările sunt eliminarea și prevenirea formării grăsimilor, epurarea apelor uzate, remedierea solurilor, întreţinerea scurgerilor, separatoarelor şi a canalizărilor dar şi managementul deşeurilor din agricultură şi acvacultură.
Beneficiile utilizării Microcat®:
• Produse naturale, care nu dăunează mediului • Grăsimile şi uleiurile sunt eliminate eficient • Mai puţină coroziune • Se reduc cantitățile de CBO5, Solide în suspensie și dizolvate, CCOCr • Îmbunătățirea proceselor anorganice - Creșterea producției de biogaz • Sunt eliminate bacteriile filamentoase• Reducerea acumulărilor de solide organice şi nămoluri• Sedimentare bună • Performaţe crescute ale sistemelor – Staţii de epurare, Biogaz, etc. • Rentabilitate economică
• Impact minim asupra mediului înconjurător