Epurarea Apelor Uzate

Biopreparate pentru îmbunătățirea performanțelor generale ale stațiilor de epurare.

Întreținerea Canalizărilor

Biotehnologii pentru curățarea și întreținerea canalizărilor şi a sistemelor de pompare.

Zootehnie și Acvacultură

Lichefierea dejecțiilor | Prevenirea emisiilor de amoniac | Conversie mai bună a hranei.

Bioactivatori

Biotehnologii de curăţare şi întreţinere a sistemelor de canalizare şi a foselor septice.

Hotel şi Restaurant

Eliminarea mirosurilor şi a grăsimilor din bucătăriile industriale şi sistemele sanitare

ptice.

Bioremediere şi Compostare

Remedierea solurilor supraexploatate şi contaminate cu substanţe toxice.

Controlul Mirosurilor

Prevenirea formării mirosurilor în urma proceselor aerobe sau anaerobe.

Curăţare şi Igienizare

Îndepărtarea depunerilor atmosferice | Eliminarea grăsimilor şi a hidrocarburilor de pe suprafeţe dure.

Industria Cărnii și a Laptelui

Biopreparate pentru prevenirea mirosurilor și pentru degradarea grăsimilor | Dezodorizarea nămolurilor | Ceșterea performanțelor stațiilor de epurare.

Eliminarea Hidrocarburilor şi a Derivaţilor Petrolieri

Îndepărtarea ecologică a petrolului şi a derivaţilor acestuia.

Biogaz şi Sisteme Anaerobe

Creşterea producţiei de biogaz şi îmbunătăţirea proceselor anaerobe

Echipamente Auxiliare

Instalaţii de dozare automată | Biofilme | Sisteme de aerare