Biogaz şi Sisteme Anaerobe

Biogaz-și-Procese-AnaerobeObţinerea energiei prin resurse alternative este un trend ascendent în ultimi ani. Tot mai multe ferme şi staţii de epurare îşi generează o parte din energia termică şi electrică din resursele de biogaz şi alte sisteme anaerobe de producere a acestuia. Diverse deşeuri organice, prin descompunere anaerobă, degajă o serie de gaze inflamabile care, în urma unui tratament, se pot folosi în scopuri energetice.

De cele mai multe ori tratamentele gazelor sunt ineficiente și energofage din cauza calității precare a gazului obținut. Calitatea gazului depinde numai de procesele anaerobe din interiorul digestoarelor. Aceste procese vii pot fi controlate cu ajutorul bioactivatorilor, adaosurilor de microorganisme, etc.

Tehnica de transformare a deşeurilor organice în fertilizant şi biogaz este cunoscută de foarte mult timp, dar a fost dată uitării datorită politicilor de administrare şi exploatare a resurselor petroliere.

Dezvoltarea sistemelor de producere a energiei regenerabile a luat amploare pe plan mondial, iar obţinerea biogazului din materii organice şi refolosirea materialului ca fertilizant a devenit o alternativă economică pentru multe ferme şi domenii conexe, care au ca şi deşeuri cu incărcare organică mare. Utilizarea de biogaz şi sisteme anaerobe a generat economii substanţiale de combustibili fosili, politici  ecologice de conservare a resurselor.

În această direcţie Aqua D&P Technologies furnizează o serie de biopreparate care au ca scop îmbunătăţirea producţiei de biogaz şi intensificarea proceselor metanogene în digestoare anaerobe. Amdemonstrat că folosirea regulată de biopreparate în digestoarele anaerobe au crescut producţia de biogaz cu până la 25 %.

Biopreparate utilizate în producerea de biogaz şi sisteme anaerobe

Microcat AD

ADMicrocat AD

Biopreparat pentru îmbunătăţirea performanţelor digestoarelor anaerobe

Microcat ANL

Biopreparatul-Microcat-ANLMicrocat ANL

Bioformulă folosită pentru îndepărtarea mirosurilor provenite de la nămoluri, soluri, composturi şi ape uzate

Microcat BIOSTYM

BIOSTYM-gazMicrocat BIOSTYM

Biostimulator pentru îmbunătăţirea proceselor anaerobe şi creşterea producţiei de biogaz

Microcat SX

SXMicrocat SX

Biopreparat pentru amorsarea staţiilor de epurare şi digestoare anaerobe

Microcat SXMRF

SXMRFMicrocat SXMRF

Bioformulă specializată în eliminarea uleiurilor şi a grăsimilor din staţiile de epurare sistemele de pompare şi digestoare anaerobe

Microcat UASB

UASBMicrocat UASB

Biopreparat pentru sistemele anaerobe de tratare a apelor uzate

Microcat PH

Microcat PH

Compus tampon pentru programe de bioremediere