Eliminarea Hidrocarburilor şi a Derivaţilor Petrolieri

Eliminarea hidrocarburilorDependenţa de combustibil petrolier a condus la o exploatare intensă a zăcămintelor de petrol și de gaze naturale. Odată cu creșterea volumului de exploatare petrolieră, a crescut și volumul de deșeuri petroliere și a terenurilor contaminate cu derivați petrolieri. Decontaminarea suprafețelor, a solurilor și a apelor ce conțin hidrocarburi este greu de realizat și foarte costisitor. Eliminarea hidrocarburilor prin metodele clasice necesită timp îndelungat și costuri substanțiale.

Deversările accidentale provenite din transportul hidrocarburilor sunt frecvente, iar pagubele produse de acestea sunt adesea greu de estimat. Impactul acestor accidente asupra mediului lasă în ecosistem urme clare de poluare şi provoacă dezechilibre la nivelul ecosistemului. Din aceste motive eliminarea hidrocarburilor şi a derivaţilor petrolieri este o prioritate în legislaţia europeană cu privire la protecţia mediului.

Aqua D&P Technologies furnizează biopreparate ecologice cu ajutorul cărora, eliminarea hidrocarburilor se face simplu, ecologic şi la costuri cu mult sub cele necesare pentru eliminarea clasică. Biopreparatele sunt special gândite pentru utilizarea în diferite situații precum:

-Contaminarea solurilor; Contaminarea râurilor, lacurilor şi a apelor subterane; eliminarea hidrocarburilor de pe suprafeţe solide; curăţarea motoarelor electrice, etc.

Biopreparatele utilizate frecvent în eliminarea hidrocarburilor

Microcat BK

BKMicrocat BK

Biopreparat pentru eliminarea hidrocarburilor de pe diferite suprafeţe

Microcat HX

HXMicrocat HX

Biopreparat folosit în eliminarea hidrocarburilor din staţiile de epurare

Microcat PR

PRMicrocat PR

Biopreparat specializat pe degradarea hidrocarburilor din staţiile de epurare ce colectează ape uzate provenite din industria petrochimică

Microcat SH/SL

SHMicrocat SH/SL

Agenți de umezire biodegradabili pentru programele de bioremediere și decontaminare

Microcat SK

SKMicrocat SK

Agent de absorție și degradare pentru deversările de uleiuri

Microcat SMPL

SMPLMicrocat SMPL

Concentrat lichid de curățare a hidrocarburilor de pe suprafețe dure

Microcat XBS

XBSMicrocat XBS

Biopreparat pentru degradarea hidrocarburilor din staţii de epurare şi soluri

Microcat XR/XRP

XRMicrocat XR/XRP

Biopreparat pentru degradarea hidrocarburilor din separatoarele de uleiuri şi din staţiile de epurare a apelor uzate industriale

Microcat XRCP

XRCPMicrocat XRCP

Agent de absorție și degradare de mare capacitate pentru scurgerile de uleiuri

Microcat XRT

XRTMicrocat XRT

Biopreparat pentru degradarea hidrocarburilor din separatoare de uleiuri, puţuri şi lagune

Microcat BIOBAG

BioBagMicrocat BIOBAG

Sac plutitor pentru absorţia hidrocarburilor din bazine sau lacuri de mici dimensiuni