Zootehnie și Acvacultură

 BIOTEHNOLOGII PENTRU BUNĂSTAREA ANIMALELOR

Explozia demografică a adus cu ea o cerere tot mai mare de hrană şi apă. Ştiinţa a revoluţionat toate domeniile, iar zootehnia nu a întârziat să evolueze fructificând munca cercetătorilor. Creşterea animalelor a avut o continuă evoluţie; dacă în trecut s-a practicat o zootehnie rudimentară, în prezent fermele zootehnice sunt atent supravegheate şi automatizate, urmărindu-se producţii tot mai mari, cu minim de cheltuieli. Dacă bunăstarea animalelor în mediul lor de dezvoltare este ridicată, atunci productivitatea este ridicată și ea. Prin urmare, societatea a urmărit să creeze condiţii cât mai bune pentru ca bunăstarea anemalelor să fie ridicată.

Ameliorarea genetică, utilizarea senzorilor, mecanizarea furajării, utilizarea cât mai eficinetă şi raţională a resurselor au dus la performanţe deosebite atât cantitativ cât şi calitativ. Datorită cererii de pe piaţă, au crescut efectivele de animale şi numărul complexelor zootehnice mari. Crescând numărul de animale, este generată o cantitate mai mare de dejecţii animaliere. Manipularea acestora crește substanţial costurile de producţie pe cap de animal. În această direcţie, Aqua D&P Technologies oferă Biopreparate ecologice ce pot diminua costurile de manipulare şi management a deşeurilor provenite din ramura zootehnică şi acvacultură.

        Biopreparatele MICROCAT sunt prietenoase cu mediul şi sigure pentru om şi animale. Acestea, utilizate corespunzător, pot creşte calitatea vieţii animalelor din adăposturi, reduc emisile de Amoniac, elimină mirosurile specifice dejecţiilor de origine animalieră, lichefiază şi omogenizează dejecţiile şi au impact minim asupra Mediului Înconjurător.

Pentru acvacultură, Aqua D&P Technologies  oferă mai multe biopreparate şi sisteme de tratare şi oxigenare, care pot fi aplicate pentru controlul algelor din iazuri şi lacuri sau pentru piscicultura intensivă. Aceste sisteme de aerare cresc calitatea apei şi îmbunătăţesc concentraţia de Oxigen dizolvat în apă.

Soluţiile oferite de Aqua D&P Technologies pentru a îmbunătăţi bunăstarea animalelor din zootehnie şi acvacultură:

Microcat DL

DLMicrocat DL

Biopreparat lichefiant şi dezodorizant pentru dejecţii animaliere şi nămoluri provenite din staţiile de epurare

Microcat BIOSTABLE

BIOSTABLEMicrocat BIOSTABLE

Activator microbiologic pentru reducerea mirosurilor şi a emisilor de Amoniac din exploataţile zootehnice

Microcat ALN

ALNMicrocat ALN

Biopreparat pentru menţinerea clarităţii corpurilor de ape

Microcat REZOX

RezOXMicrocat REZOX

Sisteme de tratare şi oxigenare a corpurilor de ape