Studii de caz

Cercetările desfășurate pe diferite domenii de activitate, au condus la acumularea numeroaselor studii de caz, care sunt puse la dispoziția persoanelor interesate.
Studiile de caz prezentate relevă aplicabilitatea Biotehnologiilor Microcat în domeniul protecţiei mediului.

Epurarea Apelor Uzate

În foarte multe cazuri epurarea apelor uzate este un proces în care se investesc atât resurse umane cât și financiare….

Controlul Mirosurilor

Controlul mirosurilor din activitatea antropică, de cele mai multe ori, este greu de realizat. În industrie, zootehnie, epurare ape uzate,…

Zootehnie şi Acvacultură

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în adăposturile şi mediile special concepute pentru animale este o prioritate în zootehnia modernă. Creşterea condiţiilor…

Bioremediere şi Compostare

Pentru bioremedierea diferitelor soluri se folosesc biopreparate pentru stimularea activităţilor microbiologice. De cele mai multe ori biopreparatele folosite în bioremediere…

Eliminarea Hidrocarburilor şi a Derivaţilor Petrolieri

Eliminarea hidrocarburilor şi a derivaţilor petrolieri de pe suprafeţe dure sau din soluri contaminate este dificil de efectuat şi foarte…