Bioremediere şi Compostare

Pentru bioremedierea diferitelor soluri se folosesc biopreparate pentru stimularea activităţilor microbiologice. De cele mai multe ori biopreparatele folosite în bioremediere se pot utiliza cu succes şi în alte domenii precum epurarea apelor; eliminarea hidrocarburilor; eliminarea grăsimilor şi a uleiurilor.

Biopreparatele Microcat utilizate în bioremediere şi compostare  sunt compatibile între ele şi de cele mai multe ori sunt utilizate împreună, pentru ca procesul să fie rapid, eficient şi uşor de realizat. În majoritatea cazurilor bioremedierea se face după eliminarea unor substanţe greu dizolvabile ce contaminează solurile. Hidrocarburile, derivaţii petrolieri şi alţi solvenţi, care sunt deversaţi accidental în urma activităţilor antropice, sunt eliminate, iar solurile readuse în circuitul agricol sau forestier.

Biopreparate utilizate cu succes în bioremediere şi compostare

Studii de caz cu biopreparatul CC

056 Biotratarea fracţiei organice umede pentru accelerarea compostării