Controlul Mirosurilor

Controlul mirosurilor din activitatea antropică, de cele mai multe ori, este greu de realizat. În industrie, zootehnie, epurare ape uzate, etc., controlul mirosurilor generează costuri substanţiale. În majoritatea cazurilor, aceste mirosuri nu pot dispărea, dar pot fi reduse considerabil prin utilizarea diferitelor substanţe chimice. Acestea acoperă mirosul, dar nu il elimină. Utilizarea substanțelor chimice este o soluție temporară și costisitoare.

O nouă metodă de combatere a mirosurilor este aceea de a elimina în toatlitate sursa cauzatoare de mirosuri. Controlul mirosurilor prin eliminarea sursei generatoare este soluţia inovatoare pe care MICROCAT  o oferă.

Studii de caz cu biopreparatul  ANL

033 Reducerea şi controlul mirosurilor cauzate de Hidrogenul Sulfurat într-o fabrică de celuloză şi hârtie
056 Biotratarea fracţiei organice umede pentru eliminarea mirosurilor din separarea deşeurilor
069 Controlul Hidrogenulu Sulfurat din staţiile de pompare a apelor uzate menajere
072 Controlul mirosurilor în rezervoarele colectoare de nămol la o fabrică de brânzeturi