Eliminarea Hidrocarburilor şi a Derivaţilor Petrolieri

Eliminarea hidrocarburilor şi a derivaţilor petrolieri de pe suprafeţe dure sau din soluri contaminate este dificil de efectuat şi foarte costisitor. În majoritatea cazurilor de contaminare cu produşi petrolieri, solurile sunt dislocate, transportate, tratate şi eliminate. Aceste operaţiuni necesită utilaje, resurse umane şi financiare. Contaminarea solurilor şi a apelor de suprafaţă sau subterane, cu diferite substanţe ce conţin hidrocarburi, este tot mai frecventă datorită dezvoltării industriilor şi a cererilor de pe piaţă. Eliminarea hidrocarburilor şi a derivaţilor petrolieri din aceste medii se face greoi. Uneori decontaminarea durează perioade îndelungate. Mediul înconjurător poate fi afectat profund şi ireversibil. Biopreparatele Microcat pentru eliminarea hidrocarburilor şi a derivaţilor petrolieri din ape, soluri sau suprafeţe dure, sunt cele mai bune soluţii pentru decontaminarea “in situ” .

Biopreparate pentru eliminarea hidrocarburilor şi a derivaţilor petrolieri de pe suprafeţe dure

Studii de caz cu biopreparatul SMPL

080 Eliminarea petelor de ulei de pe banda de comandare a mâncării la pachet a unui fast food
084 Curăţarea pardoselilor din hangarele aeroporturilor

Biopreparate pentru eliminarea hidrocarburilor şi a derivaţilor petrolieri din solurile contaminate

Studii de caz cu biopreparatul SH

039 Eliminarea biologică a uleiului din nămoluri provenite de la oţelării

Studii de caz cu biopreparatul SL

053 Remedierea prin biofarming a solului contaminat cu motorină

Studii de caz cu biopreparatul XBS

038 Bioremedierea solului contaminat cu benzină şi un solvent Hidrocarbonat
039 Eliminarea biologică a uleiului din nămoluri provenite de la oţelării
053 Remedierea prin biofarming a solului contaminat cu motorină
089 Reutilizarea şi reciclarea apelor uleioase rezultate din spălarea pieselor
075 Recuperarea îmbunătăţită a petrolului

Studii de caz cu biopreparatul XR/XRCP

036 Extracţia şi biotratarea “in situ” a combustibilului lichid deversat la staţia de avertizare timpurie
042 Bioremedierea “in situ” a balastului feroviar saturat în formaldehidă
071 Absorţia şi biodegradarea superioară a petrolului cu biopreparatele MICROCAT